Naše služby pro občany mimo EU

(občané třetích zemí)

Dlouhodobé vízum

Žádost o dlouhodobé vízum za účelem vyžadujícím pobyt na území ČR delší než 3 měsíce lze podat na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí. Existují různé druhy dlouhodobých víz v závislosti na účelu, např. rodinný, podnikání, sportovní atd.

Dlouhodobý pobyt

Žádost o dlouhodobý pobyt se podává v případě, že chcete na území České republiky pobývat více než jeden rok. Stejně jako u dlouhodobých víz jsou dlouhodobé pobyty rozděleny dle účelů.

Trvalý pobyt

Trvalý pobytu opravňuje držitele pobývat na území České republiky bez omezení a zaručuje rovné podmínky v České republice.

Trvalý pobyt se rozděluje do několika kategorií. Pobyt může být udělen:

  • po pěti letech nepřetržitého pobytu v České republice
  • pro krajany prokazující český původ
  • pro držitele modré karty EU
  • pro dítě narozené na území ČR
  • za účelem společného soužití

Zaměstnanecká karta

Pokud hodláte v České republice pracovat nebo již pobýváte v České republice na základě dlouhodobého víza, anebo na povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem a plánujete v České republice být zaměstnáni, můžete požádat o zaměstnaneckou kartu.

S žádostí a s dokumenty, které jsou potřeba pro získání zaměstnanecké karty, vám rádi pomůžeme.

Konflikt na Ukrajině

Konflikt na Ukrajině - jste-li občanem Ukrajiny, pomůžeme vám při udělení víza za účelem dočasné ochrany v České republice nebo zajistit vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění na území.

Registrace po příjezdu

Každý cizinec je po příjezdu do České republiky povinen se registrovat. V případě, že tak neučiní, hrozí mu pokuta. Registrace po příjezdu se provádí na cizinecké policii. Rádi vám pomůžeme a uděláme doprovod.

Právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta

Pokud již máte trvalý pobyt a nebylo vám právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta uděleno, můžete o něj požádat při splnění určitých podmínek.

Máte speciální požadavky, které nelze vyřešit běžnými službami?

Specializujeme se na individuální potřeby klientů a nabízíme širokou škálu služeb pro cizince v České republice. Pokud máte speciální požadavky, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám pomůžeme najít řešení.